สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Wafer และ Housing 2.54

Wafer และ Housing 2.54

Wafer และ Housing ทางร้านมีหลายแบบหลายขนาด

บางชนิดไม่ได้นำขึ้นเวปเพราะสินค้ามีหลายอย่างถ้าลูกค้าหาภาพสินค้าที่ต้องการไม่เจอ สามารถแนบภาพตัวอย่างแล้วส่งเมลมาถามทางร้านได้ครับ

สั่งสินค้าสามารถพิมพ์ใน email ว่าต้องการอย่างละกี่ชิ้นชื่อสินค้าอะไรบ้างแล้วส่งมาที่  circuitshops@hotmail.com แล้วจะมีคนตอบ email แจ้งราคาพร้อมค่าจัดส่งไปให้ครับ        

ชื่อ : Wafer ตัวผู้ ขาตรง (2P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 2P
ราคา : 2 บาท         


ชื่อ : Wafer  ตัวผู้ ขาตรง (3P)
ชนิด :
ราคา : 3 บาท         

ชื่อ : Wafer  ตัวผู้ ขาตรง (4P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 4P
ราคา : 3.50 บาท         

ชื่อ : Wafer  ตัวผู้ ขาตรง (5P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 5P
ราคา :  4 บาท         

ชื่อ : Wafer  ตัวผู้ ขาตรง (6P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 6P
ราคา : 4.00 บาท         

ชื่อ : Wafer  ตัวผู้ ขาตรง (7P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 7P
ราคา : 5 บาท         

ชื่อ : Wafer  ตัวผู้ ขาตรง (8P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 8P
ราคา : 5.00 บาท         

ชื่อ : Wafer  ตัวผู้ ขาตรง (9P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 9P
ราคา : 6 บาท         

ชื่อ : Wafer  ตัวผู้ ขาตรง (10P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 10P
ราคา : 6 บาท         

ชื่อ : Wafer  ตัวผู้ ขาตรง(12P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 12P
ราคา : 8 บาท         

ชื่อ : Wafer  ตัวผู้ ขางอ (2P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 2P
ราคา : 2 บาท         

ชื่อ : Wafer  ตัวผู้ ขางอ (3P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 3P
ราคา : 3 บาท         

ชื่อ : Wafer  ตัวผู้ ขางอ (4P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 4P
ราคา : 3 บาท         

ชื่อ : Wafer  ตัวผู้ ขางอ (6P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 6P
ราคา : 4 บาท         

ชื่อ : Wafer  ตัวผู้ ขางอ (8P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 8P
ราคา : 4 บาท         

ชื่อ : Wafer  ตัวผู้ ขางอ (10P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 10P
ราคา : 6 บาท         

ชื่อ : Housing  ตัวเมีย (2P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 2P
ราคา : 1 บาท         

ชื่อ : Housing ตัวเมีย (3P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 3P
ราคา : 1.5 บาท         

ชื่อ : Housing  ตัวเมีย (4P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 4P
ราคา : 2 บาท         

ชื่อ : Housing  ตัวเมีย (5P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 5P
ราคา : 2.5 บาท         

ชื่อ : Housing  ตัวเมีย (6P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 6P
ราคา : 2.5 บาท         

ชื่อ : Housing  ตัวเมีย (7P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 7P
ราคา : 2.5 บาท         

ชื่อ : Housing  ตัวเมีย (8P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 8P
ราคา : 3 บาท         

ชื่อ : Housing  ตัวเมีย (9P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 9P
ราคา : 4 บาท         


ชื่อ : Housing  ตัวเมีย (10P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 10P
ราคา : 5 บาท         

ชื่อ : Housing  ตัวเมีย (12P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 12P
ราคา : 5.5 บาท         

ชื่อ :   ใส้รุ่น 254 (1 ใส้)
ชนิด : ใส้สำหรับคอนเน็กเตอร์ สำหรับรุ่น 254
ราคา : 0.85 บาท         
view