สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ฟิวส์

ฟิวส์

สั่งสินค้าสามารถพิมพ์ใน email ว่าต้องการอย่างละกี่ชิ้นชื่อสินค้าอะไรบ้างแล้ว

ส่งมาที่  circuitshops@hotmail.com

 แล้วจะมีคนตอบ email แจ้งราคาพร้อมค่าจัดส่งไปให้ครับ 

ชื่อ : ฟิวส์ 5x20มม 0.5A
ชนิด : ฟิวส์ 5x20มม มีแบบ 30มมด้วย
ราคา : 5.00 บาท         

ชื่อ : ฟิวส์ 5x20มม 1A
ชนิด : ฟิวส์ 5x20มม มีแบบ 30มมด้วย
ราคา : 5.00 บาท         

ชื่อ : ฟิวส์ 5x20มม 2A
ชนิด : ฟิวส์ 5x20มม มีแบบ 30มมด้วย
ราคา : 5.00 บาท         

ชื่อ : ฟิวส์ 5x20มม 3A
ชนิด : ฟิวส์ 5x20มม มีแบบ 30มมด้วย
ราคา : 6.00 บาท         

ชื่อ : ฟิวส์ 5x20มม 4A
ชนิด : ฟิวส์ 5x20มม มีแบบ 30มมด้วย
ราคา : 5.00 บาท         

ชื่อ : ฟิวส์ 5x20มม 5A
ชนิด : ฟิวส์ 5x20มม มีแบบ 30มมด้วย
ราคา : 5.00 บาท         

ชื่อ : ฟิวส์ 5x20มม 6A
ชนิด : ฟิวส์ 5x20มม มีแบบ 30มมด้วย
ราคา : 9.00 บาท         

ชื่อ : ฟิวส์ 5x20มม 8A
ชนิด : ฟิวส์ 5x20มม มีแบบ 30มมด้วย
ราคา : 7.00 บาท         

ชื่อ : ฟิวส์ 5x20มม 10A
ชนิด : ฟิวส์ 5x20มม มีแบบ 30มมด้วย
ราคา : 7.50 บาท     


ชื่อ : ฟิวส์ รถยนต์ 7.5A
ชนิด : ฟิวส์ รถยนต์
ราคา : 7.00 บาท      

ชื่อ : ฟิวส์ รถยนต์ 10A
ชนิด : ฟิวส์ รถยนต์
ราคา : 7.00 บาท      


ชื่อ : ฟิวส์ รถยนต์ 15A
ชนิด : ฟิวส์ รถยนต์
ราคา : 7.00 บาท     


ชื่อ : ฟิวส์ รถยนต์ 20A
ชนิด : ฟิวส์ รถยนต์
ราคา : 7.00 บาท      


ชื่อ : ฟิวส์ รถยนต์ 25A
ชนิด : ฟิวส์ รถยนต์
ราคา : 7.00 บาท      


ชื่อ : ฟิวส์ รถยนต์ 30A
ชนิด : ฟิวส์ รถยนต์
ราคา : 7.00 บาท      


ชื่อ : ฟิวส์ 5x20มม  แบบกล่อง 100 ตัว
ชนิด :
ราคา : 190.00 บาท      view