สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ET-BASE dsPIC30F2010

ET-BASE dsPIC30F2010
1.
ใช้ dsPIC30F2010-20I/P
2.
หน่วยความจำ FLASH 12KBYTE, RAM 512BYTE
3.
หน่วยความจำ EEPROM ขนาด 1 KBYTE
4.
16 BIT TIMER/COUNTER 3 ชุด
5.
INPUT CAPTURE จำนวน 4 ช่อง
6.
A TO D ขนาด 10 BIT / 500KSPS จำนวน 6 ช่อง
7.
UART จำนวน 1ช่อง
8.
มีวงจร SPI, I2C, WATCHDOG, POWER-ON RESET, PWM
9.
ใช้ CRYSTAL 7.3728MHz
10.
ขั้วต่อ RS232 แบบ 4 PIN ETT 1 ช่อง
11.
14 PIN HEADER LCD สำหรับต่อใช้งานกับ LCD ในแบบ CHARACTER TYPE
12.
1 LED สำหรับทดสอบการทำงาน โดยใช้ RBO
13.

ICD2 PORT แบบ RJ11 มาตรฐาน ICD2 MICRCHIPS รองรับการทำงาน IN-CIRCUIT และ DEBUG, พร้อม SW ตัดต่อขาสัญญาณ สำหรับ PROGRAM / DEBUG และ RUN พร้อม LED แสดงโหมดการทำงาน ( ในการใช้งานกับขั้ว ICD2 PORT แบบ RJ11 นี้สามารถใช้กับสินค้าของ อีทีที ได้ เช่น ET-PGM PIC USB V1, ET-PGM PIC USB V1 PLUS, ET-PGM PIC USB V2, ET-ICDX V1.0)

14.
POWER SUPPLY AC/DC INPUT 7-10 V, ใช้ REGULATE แบบ SWITCHING LM2575 ขนาด 5V/1A ลดปัญหาความร้อนจากวงจร REGULATE
15.
ขั้วต่อใช้งาน I/O PORT 10PIN ETT 3 ชุด
16.

ขนาด PCB SIZE เล็กเพียง 8 X 6 CM. มาตรฐาน อีทีที

 

1. Catalog
2. Manual
view