สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ET-PGM PIC PK3 Plus

ET-PGM PIC PK3 Plus

ET-PGM PIC PK3 Plus

1.
รองรับการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC มีความสามารถเทียบเท่า PICKIT3 ของ MICROCHIP สามารถใช้กับ PIC เบอร์ใหม่ๆ ที่ PICKIT2 ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เบอร์ PIC18F46K80 , PIC32MX460F512L , PIC32MX795F512L ๆลๆ
2.
ต่อใช้งานทาง USB PORT (Full Speed 12 Mbits/s)
3. ใช้ไฟเลี้ยงในการทำงานของบอร์ดจากขั้ว USB PORT ที่ต่อ
4. มีวงจร POLY SW 500mA และ 50 mA ป้องกันการลัดวงจร
5. สามารถโปรแกรมและทำการดีบักเบอร์ในตระกลู PIC และ dsPIC ได้ด้วย
6. สามารถใช้งานกับบอร์ด ที่มีไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่ 2.0 - 6.0V ได้
7. มีหน่วยความจำแบบ FLASH 512 KBYTE สามารถใช้งานแบบ Programmer-TO-GO ได้
8. สามารถโปรแกรม MCU ได้ โดยใช้ TEXT TOOL 40 PIN และ 20 PIN ใน รุ่น ET-PGM PIC PK3 PLUS สามารถใช้กับ MCU PIC ขนาด 8 PIN ถึง 40 PIN
9. มีขั้วต่อในการโปรแกรม IN-CIRCUIT SERIAL PROGRAMMING 2 รูป แบบ
1. ขั้วต่อแบบ MODULAR JACK RJ11 มาตรฐานของ บริษัท MICROCHIP (ICD2) สามารถใช้ต่อเข้ากับบอร์ดของทาง อีทีที ในตระกูล PIC USB ของ อีทีที บอร์ดในตระกูล PIC อื่นๆ ที่ใช้ขั้วต่อ MODULAR JACK RJ11 มาตรฐานของ MICROCHIP ได้
2. ขั้วต่อแบบ WAFER 2.54 mm. ขนาด 6 PIN
10. สามารถต่อใช้งานกับ ET-ADAPTER โมดูลในการโปรแกรมแบบ EMULATOR โดยตรงได้กับบอร์ด TARGET เช่น ET-ADAPTER PIC USB-XXX
11. ขนาด PCB 10 x 7.5 cm., พร้อมฐาน
12. ใช้งานกับโปรแกรม MPLAB IDE, PICkit 3 Programmer ของบริษัท MICROCHIP ทำงานบนคอมพิวเตอร์ พีซี ใช้งานบน OS WINDOWS XP, WINDOWS Vista, WINDOWS 7
13. ชุด ET-PGM PIC PK3 Plus ประกอบด้วย
1. บอร์ด ET-PGM PIC PK3 Plus
2. สายต่อ USB TYPE A/B
3. สายต่อ RJ-ICD2
4. CD-ROM


  1. Manual (Thai)
     2. Catalog
     3. ใช้งาน ET-PGM PIC PK3 บน Ubuntu
 

 [1,990.- ยังไม่รวม Vat]

view