สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ไบดิ้งโพส์ต / Banana Jack

ไบดิ้งโพส์ต / Banana Jack

 Binding Post / Banana / Antenna :
  (ไบดิ้งโพส์ต / ปลั๊กเสียบไบดิ้งโพส์ต / ปลั๊กอากาศ)


สั่งสินค้าสามารถพิมพ์ใน email ว่าต้องการอย่างละกี่ชิ้นชื่อสินค้าอะไรบ้าง

แล้วส่งมาที่  circuitshops@hotmail.com

 แล้วจะมีคนตอบ email แจ้งราคาพร้อมค่าจัดส่งไปให้ครับ  


Binding Post (ไบดิ้งโพส์ต)

BB01

ไบดิ้งโพส์ต เล็ก

ราคา :10 บาท 

BB02

ไบดิ้งโพส์ต ใหญ่

ราคา :17 บาท 

BB03

ไบดิ้งโพส์ต เยอรมัน
(ดำ,แดง, เหลือง, เขียว)

ราคา :18 บาท 

BB05

                    

ไบดิ้งโพส์ต ไนล่อน
(ดำ,แดง)

ราคา :12 บาท 

BB06

ไบดิ้งโพส์ต NT สีทอง

ราคา :15 บาท 

BB07

ไบดิ้งโพส์ต Ø 12 mm
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เขียว,เหลือง)

ราคา :15 บาท 

PB546

 

ไบดิ้งโพส์ต Ø 15 mm
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เขียว,เหลือง)

ราคา :15 บาท 

PB547
           

ไบดิ้งโพส์ต
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เขียว,เหลือง)

ราคา :15 บาท 

PB548
  

ไบดิ้งโพส์ต
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เขียว,เหลือง)

ราคา :13 บาท 

Banana (ปลั๊กเสียบไบดิ้งโพส์ต)

PX21

ปลั๊ก Banana ท้ายใหญ่
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

ราคา :7 บาท 

PX21-1

ปลั๊ก Banana ท้ายใหญ่
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

ราคา :7 บาท 

PX22

ปลั๊ก Banana แบบขันน็อต
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

ราคา :7บาท 

PX22-1

ปลั๊ก Banana แบบขันน็อต
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

ราคา :7 บาท 

PX515A

ปลั๊ก Banana
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

ราคา :17 บาท 

 

Antenna (ปลั๊กอากาศ)

ปลั๊กอากาศรถยนต์ เปลือย

ปลั๊กอากาศเหล็ก เปลือย

BA001

ปลั๊กอากาศยาง เยอรมัน
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

ราคา :12 บาท 

BA002

ปลั๊กอากาศยาง เยอรมันเหลี่ยม
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

ราคา :25 บาท 

BA003

ปลั๊กอากาศ TV ธรรมดา
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

ราคา :6.5 บาท 

BA004

ปลั๊กอากาศ รุ่นใหม่

ราคา :15 บาท 

BA005

ปลั๊กอากาศ Banana ธรรมดา
(ดำ,แดง)

ราคา :10 บาท 

BA006

ปลั๊กทดลองวงจร

ราคา :10 บาท 

BA007

แจ็คอากาศ พลาสติก
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

ราคา :6.5 บาท 

BA008

แจ็คอากาศเหล็ก
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

ราคา :7 บาท 

BA009

แจ็คอากาศ เยอรมัน ตัวเล็ก
(ดำ,แดง)

ราคา :10 บาท 

BA010

แจ็คอากาศเหล็ก เปลือย

ราคา :6 บาท 

view