สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สวิทซ์โยก เล็ก - ใหญ่

สวิทซ์โยก เล็ก - ใหญ่

สั่งสินค้าสามารถพิมพ์ใน email ว่าต้องการอย่างละกี่ชิ้นชื่อสินค้าอะไรบ้างแล้วส่งมาที่  circuitshops@hotmail.com

 แล้วจะมีคนตอบ email แจ้งราคาพร้อมค่าจัดส่งไปให้ครับ 

ชื่อ :  สวิทซ์โยกเล็ก 3P ON-OFF
ชนิด :
ราคา : 12.00 บาท      


ชื่อ : สวิทซ์โยก 3Pเล็ก ON-OFF-ON
ชนิด :
ราคา : 12.00 บาท      ชื่อ : สวิทซ์โยก 6Pเล็ก ON-OFF
ชนิด :
ราคา : 17.00 บาท  

สินค้าคงเหลือ : # สอบถาม #

ชื่อ : สวิทซ์โยก 6Pเล็ก ON-OFF-ON
ชนิด :
ราคา : 17.00 บาท     


ชื่อ :สวิทซ์โยก 2Pกลาง ON-OFF

ขนาด 11.5มม. 3A 125V, 1.5A250V

ชนิด :
ราคา : 20.00 บาท     


ชื่อ : สวิทซ์โยก 6Pกลาง ON-OFF

ขนาด 11.5มม. 3A 125V, 1.5A250V

ชนิด :
ราคา : 25.00 บาท      


ชื่อ :  สวิทซ์โยก 6Pกลาง ON-OFF-ON

ขนาด 11.5มม. 3A 125V, 1.5A250V

ชนิด :
ราคา : 30.00 บาท      


ชื่อ : สวิทซ์โยก 3Pใหญ่ ON-OFF

ขนาด 12 มม. 20A 125V, 10A250V

ชนิด :
ราคา : 25.00 บาท    


ชื่อ : สวิทซ์โยก 3Pใหญ่ ON-OFF-ON

ขนาด 12 มม. 20A 125V, 10A250V

ชนิด :
ราคา : 30.00 บาท      


ชื่อ : สวิทซ์โยก 4Pใหญ่ ON-OFF

ขนาด 12 มม. 20A 125V, 10A250V

ชนิด :
ราคา : 25.00 บาท     


ชื่อ :  สวิทซ์โยก 6Pใหญ่ ON-OFF

ขนาด 12 มม. 20A 125V, 10A250V

ชนิด :
ราคา : 30.00 บาท    ชื่อ : สวิทซ์โยก 6Pใหญ่ ON-OFF-ON

ขนาด 12 มม. 20A 125V, 10A250V

ชนิด :
ราคา : 30.00 บาท      
view