สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

arduino กับ solid state relay แสนง่ายดาย

arduino กับ solid state relay แสนง่ายดายarduino กับ solid state relay แสนง่ายดาย

บางครั้งเราใช้ relay ในการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เเต่เมื่อเรานำมาใช้กับอุปกรณ์ที่กินกระแสงสูงๆ มักจะเกิดปัญหาบ่อยครั้ง ดังนั้นวันนี้

เราจึงนำเสนอ  solid state relay  เพี่อใช้ในการเปิดปิดอุปกรณ์เพื่อกำจัดปัญหาเรื่องหน้าสัมพัส ของ relay เมื่อเกิดการเสียหาย


** เวลาเลือกซื้อ solid state relay   ให้เลือกที่ NO ที่แรงดัน 4-7 V นะครับ ส่วนกระแส ก็แล้วแต่คุณผู้อ่านเลยครับว่าต้องการเท่าไหร่เช่น

ON 4-7 V/220V 15A , 20,25A   

หรือ 3-32 VDC   /  220V 25A 

การต่อวงจรเมื่อให้ตัวอบร์ด arduino เป็นตัวควบคุม

code โปรแกรมนะครับ  สามารถแก้ไขให้ควบคุม ขาอื่นๆได้ ในตัวอย่างโปรแกรมใช้ ขา D2 ของ Arduino นะครับ

void setup() {
// initialize the digital pin as an output.

pinMode(2, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(2, HIGH); //     เครื่องใช้ไฟฟ้า ON 
delay(5000); // wait for a second
digitalWrite(2, LOW); //     เครื่องใช้ไฟฟ้า OFF
delay(5000); // wait for a second
}

เพียงเท่านี้เราก็สามารถ สั่งเปิดปิดอุปกณ์ไฟฟ้าที่กินกระแสงสูงได้เลยครับ งายดายไหมครับ  ไม่ต้องต่อ Diode หรือ Transistor 

สามารถนำไปประยุกต์ เปิดปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า ตามที่เราตั้งเวลาได้ครับ หรือจะสั่งเปิดปิด ปั๊มน้ำได้ครับ

ขอบคุณครับ

view