สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ESP-M2 ESP8285 WIFI Development Board

ESP-M2 ESP8285 WIFI Development Board


สั่งสินค้าสามารถพิมพ์ใน email ว่าต้องการอย่างละกี่ชิ้นชื่อสินค้าอะไรบ้างแล้ว

ส่งมาที่  circuitshops@hotmail.com  หรือ สั่งทาง LIND  ID circuitshops2

แล้วจะมีคนตอบ email แจ้งราคาพร้อมค่าจัดส่งไปให้ครับ 

ESP-M2 ESP8285 WIFI Development Board 

ราคา 190 บาท

Our "DIY MORE" has plus and strong 2 series, very happy, our strong series has added a new member, ESP-M2 strong,This is a brand new design. It connects to the computer through Micro USB. For arduino IDE to downloads the program. It is very convenient! We have exported all I/Os and power supplies. It can be easily connected to your application through the DuPont cable. What is the ESP8285? ESP8285=ESP8266+1M Flash, fully compatible with ESP8266, source code can be used for transplantation

The ESP-M2 strong uses the cost-effective module ESP-M2. The ESP-M2/M3 module uses the ESP8285 chip The chip integrates an enhanced Tensilica's L106 32-bit core processor with on-chip SRAM in a smaller package. The ESP8285 has a complete Wi-Fi network function that can be used independently or as a slave to run on other host MCUs. When the ESP8285 hosts the application, it can boot directly from the external Flash. The built-in cache memory helps improve system performance and optimizes the storage system. In addition, the ESP8285 can be used as a Wi-Fi adapter only through the SPI/SDIO interface or I2C/UART port, and it can be applied to any microcontroller-based design.

Built-in Tensilica L106 ultra-low-power 32-bit microprocessor, clocked at 80MHz and 160MHz, supporting RTOS, built-in TCP/IP protocol stack
Built-in 1 channel 10 bit high precision ADC, peripheral interface HSPI, UART, I2C, I2S, IR Remote Control, PWM, GPIO
Deep sleep maintains current of 10uA, shutdown current less than 5uA, wakes up, connects and transmits data packets within 2 ms
Standby power consumption less than 1.0mW (DTIM3)
Built-in 1M byte SPI Flash

Package Included:
1 X ESP-M2/M3 ESP8285 Strong CH340 WIFI Shield Development Board Ultra ESP8266 ESP-12E/12F
view