สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตัวเก็บประจุ อิเล็กทรอไลท์

ตัวเก็บประจุ อิเล็กทรอไลท์

สั่งสินค้าสามารถพิมพ์ใน email ว่าต้องการอย่างละกี่ชิ้นชื่อสินค้าอะไรบ้างแล้วส่งมาที่  circuitshops@hotmail.com

 แล้วจะมีคนตอบ email แจ้งราคาพร้อมค่าจัดส่งไปให้ครับ  

 

ชื่อ : 3.3uF 50V
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท     

 

ชื่อ : 3.3uF 100V
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 3.00 บาท     

 

ชื่อ : 4.7uF 100V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 3.00บาท    

 

ชื่อ : 22uF 100V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 3.50 บาท    

 

ชื่อ : 47uF 100V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 3.00 บาท     

 

ชื่อ : 470uF 100V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 21.00 บาท     

 

ชื่อ : 680uF 16V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 5.00 บาท     

 

ชื่อ : 3300uF 16V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 12.00 บาท     

 

ชื่อ : 3300uF 25V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 17.00 บาท     

 

ชื่อ : 3300uF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 30.00 บาท     

 

ชื่อ : 4700uF 16V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 13.00 บาท     

 

ชื่อ : 4700uF 25V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 18.00 บาท     

 

ชื่อ : 4700uF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 30.00 บาท     

 

ชื่อ : 10000uF 16V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 47.00 บาท     

 

ชื่อ : 1000uF 16V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 6.00 บาท     

 

ชื่อ : 1000uF 25V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 6.50บาท     

 

ชื่อ : 220uF 16V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 4.00 บาท     

 

ชื่อ : 220uF 25V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 4.50 บาท     

 

ชื่อ : 100uF 16V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท     

 

ชื่อ : 0.1UF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท    

 

ชื่อ : 0.22UF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท     

 

ชื่อ : 0.33UF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท    

 

ชื่อ : 0.47uF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท        

 

ชื่อ : 1uF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท         |

 

ชื่อ : 1uF 100V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท         |

 

ชื่อ : 2.2uF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท         |

 

ชื่อ : 3.3uF 25V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท         |

 

ชื่อ : 4.7uF 25V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท         |

 

ชื่อ : 4.7uF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท         |

 

ชื่อ : 10uF 16V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท         |

 

ชื่อ : 10uF 25V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท         |

 

ชื่อ : 10uF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท         |

 

ชื่อ : 22uF 16V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท         |

 

ชื่อ : 22uF 25V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท         |

 

ชื่อ : 22uF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท         |

 

ชื่อ : 47uF 16V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท         |

 

ชื่อ : 47uF 25V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท        

 

ชื่อ : 47uF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท       

 

ชื่อ : 100uF 25V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 3.50 บาท        

 

ชื่อ : 220uF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 4.00 บาท       

 

ชื่อ : 330uF 16V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 3.5 บาท         

 

ชื่อ : 330uF 25V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 5.00 บาท        

 

ชื่อ : 330uF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 5.50 บาท         

 

ชื่อ : 470uF 16V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 3.50 บาท         

 

ชื่อ : 470uF 25V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 4.00 บาท         

 

ชื่อ : 470uF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 6.50 บาท        

 

ชื่อ : 1000uF 16V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 6.50 บาท         

 

ชื่อ : 1000uF 25V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 6.50 บาท        

 

ชื่อ : 1000uF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 12.00 บาท       

 

ชื่อ : 2200uF 16V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 10.50 บาท        

 

ชื่อ : 2200uF 25V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 12.00 บาท        

 

ชื่อ : 2200uF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 18.00 บาท        

 

ชื่อ : 100uF 50V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 4.00 บาท         

 

ชื่อ : 33UF 25V C อิเล็กทรอไลต์
ชนิด : C อิเล็กทรอไลต์
ราคา : 2.50 บาท         
view