สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตัวเก็บประจุ เซรามิค50V

ตัวเก็บประจุ เซรามิค50V

สั่งสินค้าสามารถพิมพ์ใน email ว่าต้องการอย่างละกี่ชิ้นชื่อสินค้าอะไรบ้างแล้วส่งมาที่  circuitshops@hotmail.com แล้วจะมีคนตอบ email แจ้งราคาพร้อมค่าจัดส่งไปให้ครับ  

ชื่อ : 1pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 2pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท         

ชื่อ : 3pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท         

ชื่อ : 5pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท         ชื่อ : 6pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 7pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 8pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 10pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 12pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 14pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 15pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 18pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา :2.50 บาท 

ชื่อ : 20pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 22pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา :2.50 บาท 

ชื่อ : 24pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 27pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 30pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 33pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 39pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 47pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 50pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 51pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 56pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 68pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 82pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 100pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 120pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 150pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 180pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 200pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 220pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 240pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 270pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 330pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 360pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 390pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 450pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 470pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 500pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 560pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 600pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 650pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 680PF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 750pF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 820PF 50V C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 1000PF 50V (102) C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 2000PF 50V (202) C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 2200PF 50V (222) C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 3300PF 50V (332) C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 3900PF 50V (392) C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 4700PF 50V (472) C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 5600pF 50V (562) C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 8200pF 50V (822) C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 0.01uF 50V (103) C เซรามิค
ชนิด :
ราคา :2.5 บาท 

ชื่อ : 0.02uF 50V (203) C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.5 บาท 

ชื่อ : 0.022uF 50V (223) C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.5 บาท 

ชื่อ : 0.033uF 50V (333 C เซรามิค)
ชนิด :
ราคา : 2.5 บาท 

ชื่อ : 0.047uF 50V (473) C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.5 บาท 

ชื่อ : 0.05uF 50V (503) C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 0.1uF 50V (104) C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท 

ชื่อ : 0.22uF 50V (224) C เซรามิค
ชนิด :
ราคา : 2.50 บาท      
view