สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

OPAMP

OPAMP
ชื่อ : CA3130EZ
ชนิด : IC:OPERATING AMPLIFIER
ราคา : 44.00 บาท         

ชื่อ : CA3140EZ
ชนิด : IC:4.5MHZ,BIMOS OPAMP?? (DIP-8)
ราคา : 29.00 บาท         

ชื่อ : HA17324A-E-Q
ชนิด : IC:LOW POWER QUAD OP-AMP
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : HA17358B
ชนิด : IC:DUAL OP AMP
ราคา : 7.00 บาท         

ชื่อ : HA17741
ชนิด : IC:OPERATIONAL AMPLIFIER
ราคา : 10.00 บาท         

ชื่อ : KIA358P/P
ชนิด : IC:LOW POWER DUAL OP-AMP
ราคา : 10.00 บาท         

ชื่อ : KIA4558P/P
ชนิด : IC:DUAL OP-AMP
ราคา : 10.00 บาท         

ชื่อ : L272M
ชนิด : IC:DUAL POWER OP-AMP
ราคา : 36.00 บาท         

ชื่อ : LF347N
ชนิด : IC:OPERATION AMPLIFIER
ราคา : 53.00 บาท         

ชื่อ : LF351N
ชนิด : IC:OPERATIONAL AMPLIFIER
ราคา : 16.00 บาท         

ชื่อ : LF353N
ชนิด : IC:OPERATIONAL AMPLIFIER
ราคา : 29.00 บาท         

ชื่อ : LF353P
ชนิด : IC:OPERATIONAL AMPLIFIER
ราคา : 14.00 บาท         

ชื่อ : LF356N
ชนิด : IC:OPERATIONAL AMPLIFIER
ราคา : 27.00 บาท         

ชื่อ : LM1458N
ชนิด : IC:DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
ราคา : 29.00 บาท         

ชื่อ : LM2902N
ชนิด : IC:LOW POWER QUAD OP-AMP
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : LM301AN
ชนิด : IC:OPERATIONAL AMPLEFIER
ราคา : 23.00 บาท         

ชื่อ : LM318N
ชนิด : IC:OPERATIONAL AMPLIFIER
ราคา : 30.00 บาท         

ชื่อ : LM324N
ชนิด : IC:LOW POWER QUAD OP-AMP
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : LM348N
ชนิด : IC:OPERATIONAL AMPLEFIER
ราคา : 19.00 บาท         

ชื่อ : LM358N
ชนิด : IC:DUAL OP AMP
ราคา : 14.00 บาท         

ชื่อ : LM748
ชนิด : IC:OPERATION AMP
ราคา : 22.00 บาท         

ชื่อ : LM833N
ชนิด : IC:LOW NOISE DUAL AUDIO OP-AMP
ราคา : 26.00 บาท         

ชื่อ : NE5532P
ชนิด : IC:DUAL LOW-NOISE OP-AMP
ราคา : 16.00 บาท         

ชื่อ : NJM2068D
ชนิด : IC: DUAL OP-AMP LOW-NOISE
ราคา : 14.00 บาท         

ชื่อ : NJM2904D
ชนิด : IC:DUAL OP-AMP SINGLE SUPPLY
ราคา : 9.00 บาท         

ชื่อ : NJM4558D
ชนิด : IC:DUAL OP-AMP
ราคา : 8.00 บาท         

ชื่อ : OP07CP
ชนิด : IC:LOW-OFFSET VOLTAGE OP-AMP
ราคา : 15.00 บาท         

ชื่อ : TL061CP
ชนิด : IC:LOW-POWER JFET-INPUT OP-AMP
ราคา : 17.00 บาท         

ชื่อ : TL062CN
ชนิด : IC:DUAL JFET-INPUT OP-AMP
ราคา : 9.00 บาท         

ชื่อ : TL062CP
ชนิด : IC:DUAL JFET-INPUT OP-AMP
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : TL064CN
ชนิด : IC:QUAD JFET-INPUT OP-AMP
ราคา : 11.00 บาท         

ชื่อ : TL071CP
ชนิด : IC:LOW-NOISE JFET-INPUT OP-AMP
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : TL072CN
ชนิด : IC:LOW NOISE J-FET DUAL OP-AMP
ราคา : 14.00 บาท         

ชื่อ : TL074CN
ชนิด : IC:LOW NOISE J-FET QUAD OP-AMP
ราคา : 15.00 บาท         

ชื่อ : TL082CN
ชนิด : IC:DUAL JFET OP-AMP
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : TL084CN
ชนิด : IC:QUAD JFET-INPUT OP-AMP
ราคา : 14.00 บาท         

ชื่อ : TLC272CP
ชนิด : IC:PRECISION DUAL OP-AMP
ราคา : 21.00 บาท         

ชื่อ : TLC274CN
ชนิด : IC:PRECISION QUAD OP-AMP
ราคา : 30.00 บาท         

ชื่อ : TLC27L2CPE4
ชนิด : IC:PRECISION DUAL OP-AMP
ราคา : 32.00 บาท         

ชื่อ : UA741CN
ชนิด : OP-AMP
ราคา : 10.00 บาท        
view