สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

IC PWMs(ความเร็ว)

IC PWMs(ความเร็ว)
ชื่อ : SG3524N
ชนิด : WM SWITCHING REGULATOR ( 96% max 400KHz)
ราคา : 16.00 บาท     

ชื่อ : SG3525AN
ชนิด : REGULATING PULSE WIDTH MODULATOR( 45% max 500KHz)
ราคา : 34.00 บาท      

ชื่อ : TL3842P
ชนิด : CURRENT MODE PWM CONTROLLER( 100% max 500KHz)
ราคา : 14.00 บาท     

ชื่อ : TL3845P
ชนิด : CURRENT MODE PWM CONTROLLER( 48% max 500KHz)
ราคา : 14.00 บาท     

ชื่อ : TL494CN
ชนิด : PWM CONTROLLER( 45% max 300KHz)
ราคา : 17.00 บาท     

ชื่อ : TL494CN-ON
ชนิด : PWM CONTROLLER( 50% max 40KHz)
ราคา : 17.00 บาท     

ชื่อ : UC3842AL
ชนิด : CONTROLLER CURRENT MODE( 96% max 60KHz)
ราคา : 15.00 บาท     

ชื่อ : UC3842BNG
ชนิด : CONTROLLER CURRENT MODE( 96% max 60KHz)
ราคา : 17.00 บาท     

ชื่อ : UC3843BNG
ชนิด : CONTROLLER CURRENT MODE( 96% max 60KHz)
ราคา : 17.00 บาท     

ชื่อ : UC3844BNG
ชนิด : CONTROLLER CURRENT MODE( 50% max 275KHz)
ราคา : 17.00 บาท     
view