สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทรานซิสเตอร์

ทรานซิสเตอร์
หากไม่พบสินค้า หรือ ค้นหาสินค้าที่ต้องการไม่เจอ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ "089-7915653"
และถ้ามีรูปตัวอย่าง สามารถแนบไฟล์รูปส่งมาที่ e-mail  circuitshops@hotmail.com
ชื่อ : 2N2222A-CDIL
ชนิด : TRANSISTOR;NPN VCE=40V, 0.8A
ราคา : 15.00 บาท         

ชื่อ : 2N2907A-CDIL
ชนิด : TRANSISTOR:PNP VCE=60V,0.6A
ราคา : 15.00 บาท         

ชื่อ : 2N3055 (ST)
ชนิด : TRANSISTOR:NPN AF POWER O/P
ราคา : 22.00 บาท         

ชื่อ : 2N3904TA
ชนิด : TRANSISTOR; NPN 200MA/40V
ราคา : 1.75 บาท         

ชื่อ : 2N3906TA
ชนิด : TRANSISTOR; PNP 40V 200MA
ราคา : 1.75 บาท         

ชื่อ : 2N4401
ชนิด : TRANSISTOR; NPN VCE=40V,600MA
ราคา : 2.00 บาท         

ชื่อ : 2N4403TA
ชนิด : TRANSISTOR; PNP VCE=40V,600MA
ราคา : 2.00 บาท         

ชื่อ : 2N5401
ชนิด : TRANSISTOR PNP VCE=150V, 600MA
ราคา : 3.00 บาท         

ชื่อ : 2N5550
ชนิด : TRANSISTOR NPN VCE=160V, 600MA
ราคา : 3.00 บาท         

ชื่อ : 2N5551
ชนิด : TRANSISTOR NPN VCE=160V, 600MA
ราคา : 1.75 บาท         

ชื่อ : 2SA1015
ชนิด : TRANSISTOR:PNP VCE=50V,150MA
ราคา : 1.50 บาท         

ชื่อ : 2SA1020
ชนิด : TRANSISTOR PNP 50V,2A
ราคา : 8.75 บาท         

ชื่อ : 2SA1048
ชนิด : TRANSISTOR:PNP VCE=50V ,0.15A
ราคา : 3.25 บาท         

ชื่อ : 2SA1492
ชนิด : TRANSISTOR:PNP 180V 15A 130W
ราคา : 63.00 บาท         

ชื่อ : 2SA733
ชนิด : TRANSISTOR:PNP VCE=50V,100mA
ราคา : 2.00 บาท         

ชื่อ : 2SC1384
ชนิด : TRANSISTOR NPN
ราคา : 5.75 บาท         

ชื่อ : 2SC1815
ชนิด : TRANSISTOR:NPN-SI 50V 150MA
ราคา : 1.50 บาท         

ชื่อ : 2SC2120
ชนิด : TRANSISTOR NPN
ราคา : 3.00 บาท         

ชื่อ : 2SC2570
ชนิด : TRANSISTOR:NPN VCE=12V,70mA
ราคา : 5.00 บาท         

ชื่อ : 2SC2625
ชนิด : TRANSISTOR NPN-SI 400V/10A
ราคา : 57.00 บาท         

ชื่อ : 2SC2668
ชนิด : TRANSISTOR NPN 30V 20MA
ราคา : 3.75 บาท         

ชื่อ : 2SC3355
ชนิด : TRANSISTOR:NPN VCE=12V,0.1A
ราคา : 6.50 บาท         

ชื่อ : 2SC3856
ชนิด : TRANSISTOR:NPN 180V 15A 130W
ราคา : 63.00 บาท         

ชื่อ : 2SC458
ชนิด : TRANSISTOR:NPN-SI VCE=30V,100MA
ราคา : 2.00 บาท         

ชื่อ : 2SC945
ชนิด : TRANSISTOR:NPN VCE=50V,0.1A
ราคา : 2.00 บาท         

ชื่อ : 2SD1857
ชนิด : TRANSISTOR:NPN 120V,2A
ราคา : 6.00 บาท         

ชื่อ : 2SD2012
ชนิด : TRANSISTOR NPN 60V,3A
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : 2SD313
ชนิด : TRANSISTOR:NPN 60V,3A
ราคา : 10.00 บาท         

ชื่อ : 2SD667
ชนิด : TRANSISTOR:NPN 100V/1A
ราคา : 6.00 บาท         

ชื่อ : 2SD882
ชนิด : TRANSISTOR:NPN 30V,3A
ราคา : 7.50 บาท         

ชื่อ : BC327-25
ชนิด : TRANSISTOR PNP 45V 500MA
ราคา : 3.50 บาท         

ชื่อ : BC327-40
ชนิด : TRANSISTOR;PNP VCE=45V, 500MA
ราคา : 3.50 บาท         

ชื่อ : BC337-25
ชนิด : TRANSISTOR; NPN BV=45V 0.8A
ราคา : 2.00 บาท         

ชื่อ : BC337-40
ชนิด : TRANSISTOR;NPN VCE=45V 500MA
ราคา : 1.75 บาท         

ชื่อ : BC517
ชนิด : TRANSISTOR:NPN,VCE=30V,IC=500MA
ราคา : 3.75 บาท         

ชื่อ : BC546B
ชนิด : TRANSISTOR;NPN VCE=65V 100MA
ราคา : 1.50 บาท         

ชื่อ : BC547B
ชนิด : TRANSISTOR NPN 45V/100MA
ราคา : 1.50 บาท         

ชื่อ : BC548B
ชนิด : TRANSISTOR;NPN VCE=30V 100MA
ราคา : 1.50 บาท         

ชื่อ : BC549B
ชนิด : TRANSISTOR;NPN VCE=30V 100MA
ราคา : 2.50 บาท         

ชื่อ : BC556B
ชนิด : TRANSISTOR;PNP VCE=-65V -100MA
ราคา : 1.50 บาท         

ชื่อ : BC557B
ชนิด : TRANSISTOR;PNP VCE=-45V -100MA
ราคา : 1.50 บาท         

ชื่อ : BC558B
ชนิด : TRANSISTOR;PNP VCE=-30V -100MA
ราคา : 1.50 บาท         

    
ชื่อ : BD136-10
ชนิด : TRANSISTOR; PNP VCEO=45V,1.5A
ราคา : 7.50 บาท         

ชื่อ : BD140
ชนิด : TRANSISTOR; PNP 80V,1.5A
ราคา : 6.50 บาท         

ชื่อ : C9012 /KTC9012
ชนิด : TRANSISTOR PNP 30V 0.5A
ราคา : 1.25 บาท         

ชื่อ : C9013 /KTC9013
ชนิด : TRANSISTOR:NPN VCE=30V,500MA
ราคา : 1.25 บาท         

ชื่อ : C9014 / KTC9014
ชนิด : TRANSISTOR:NPN VCE=50V,150MA
ราคา : 2.00 บาท         

ชื่อ : C9015 / KTC9015
ชนิด : TRANSISTOR:PNP VCE=50V,150MA
ราคา : 2.00 บาท         

ชื่อ : MJ2955 (ST)
ชนิด : TRANSISTOR:PNP-SI VCE=60V,15A
ราคา : 22.00 บาท         

ชื่อ : MJE13005
ชนิด : TRANSISTOR:NPN 400V/4A
ราคา : 11.00 บาท         

ชื่อ : MJE15032
ชนิด : TRANSISTOR:NPN VCE=250V,8A?
ราคา : 35.00 บาท         

ชื่อ : MJE15033
ชนิด : TRANSISTOR:PNP VCE=250V,8A
ราคา : 35.00 บาท         

ชื่อ : MJE182
ชนิด : TRANSISTOR:NPN VCE=80V,3A
ราคา : 14.00 บาท         

ชื่อ : MJE270
ชนิด : TRANSISTOR:NPN VCE=100V,2A
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : MJE271
ชนิด : TRANSISTOR PNP 100V/2A
ราคา : 18.00 บาท         

ชื่อ : MJE2955
ชนิด : TRANSISTOR SILICON PNP
ราคา : 17.00 บาท         

ชื่อ : MJE3055
ชนิด : TRANSISTOR SILICON NPN
ราคา : 15.00 บาท         

ชื่อ : MJE340
ชนิด : TRANSISTOR NPN 300V, 0.5A
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : MJE350
ชนิด : TRANSISTOR PNP -300V, -0.5A
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : MPSA14
ชนิด : TRANSISTOR:NPN 30V/500MA
ราคา : 2.75 บาท         

ชื่อ : MPSA27
ชนิด : TRANSISTOR; NPN 60V 0.8A
ราคา : 5.00 บาท         

ชื่อ : MPSA42
ชนิด : TRANSISTOR: NPN-SI VCE = 300V
ราคา : 2.50 บาท         

ชื่อ : MPSA43
ชนิด : TRANSISTOR:NPN VCE=200V,0.5A
ราคา : 5.00 บาท         

ชื่อ : MPSA56
ชนิด : TRANSISTOR:PNP VCE=80V,0.5A
ราคา : 2.75 บาท         

ชื่อ : MPSA63
ชนิด : TRANSISTOR:PNP -30V/-500MA
ราคา : 2.50 บาท         

ชื่อ : MPSA77
ชนิด : TRANSISTOR; PNP 60V 0.5A
ราคา : 2.50 บาท         

ชื่อ : MPSA92
ชนิด : TRANSISTOR:PNP VCE=300V,0.5A
ราคา : 3.50 บาท         

ชื่อ : MPSA93
ชนิด : TRANSISTOR:PNP VCE=200V,0.5A
ราคา : 2.50 บาท         

ชื่อ : 2N2222 / PN2222AL
ชนิด : TRANSISTOR:NPN40V,0.6MA
ราคา : 1.50 บาท         

ชื่อ : PN2907
ชนิด : TRANSISTOR; PNP BV=60V IC=600MA
ราคา : 2.00 บาท         

ชื่อ : TIP122
ชนิด : TRANSISTOR; NPN-SI VCE=100V,5A
ราคา : 11.00 บาท         

ชื่อ : TIP127
ชนิด : TRANSISTOR; PNP-SI VCE=100V,5A
ราคา : 11.00 บาท         

ชื่อ : TIP142
ชนิด : TRANSISTOR NPN DARLINGTON 100V,10A?
ราคา : 34.00 บาท         

ชื่อ : TIP147
ชนิด : TRANSISTOR PNP DARLINGTON 100V,10A?
ราคา : 33.00 บาท         

ชื่อ : TIP2955
ชนิด : TRANSISTOR; PNP-SI VCE=60V,15A
ราคา : 29.00 บาท         

ชื่อ : TIP29C
ชนิด : TRANSISTOR; NPN,VCE=100V,1A
ราคา : 5.50 บาท         

ชื่อ : TIP3055
ชนิด : TRANSISTOR NPN 60V/15A
ราคา : 36.00 บาท         

ชื่อ : TIP31C
ชนิด : TRANSISTOR NPN 100V 3A
ราคา : 11.00 บาท         

ชื่อ : TIP32C
ชนิด : SILICON TRANSISTOR PNP 100V/3A
ราคา : 11.00 บาท         

ชื่อ : TIP35C
ชนิด : TRANSISTOR NPN 100V/25A
ราคา : 34.00 บาท         

ชื่อ : TIP36C
ชนิด : TRANSISTOR PNP 100V/25A
ราคา : 32.00 บาท         

ชื่อ : TIP41C
ชนิด : TRANSISTOR; NPN-SI VCE=100V,6A
ราคา : 14.00 บาท         

ชื่อ : TIP42C
ชนิด : TRANSISTOR; PNP-SI VCE=100V,6A
ราคา : 14.00 บาท         

ชื่อ : BD139
ชนิด : TRANSISTOR; NPN VCE=80V,1A
ราคา : 7.50 บาท         

ชื่อ : BC327-16
ชนิด : TRANSISTOR PNP 45V 500MA
ราคา : 2.50 บาท         

ชื่อ : MJ15003 (MOTO)
ชนิด : ทรานซิสเตอร์
ราคา : 135.00 บาท         

ชื่อ : MJ15004 (MOTO)
ชนิด : ทรานซิสเตอร์
ราคา : 135.00 บาท         

ชื่อ : K2221 + J352
ชนิด : MOSFET
ราคา : 250.00 บาท         

ชื่อ : K1530 +J201
ชนิด : MOSFET
ราคา : 350.00 บาท         

ชื่อ : BUZ901 + BUZ906
ชนิด : MOSFET
ราคา : 450.00 บาท         

ชื่อ : 10P20 + 10N20
ชนิด : MOSFET
ราคา : 450.00 บาท         

ชื่อ : MPSA06
ชนิด : ทรานซิสเตอร์
ราคา : 5.50 บาท         
view