สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รีเลย์ Relay

รีเลย์ Relay

 

 

สั่งสินค้าสามารถพิมพ์ใน email ว่าต้องการอย่างละกี่ชิ้นชื่อสินค้าอะไรบ้างแล้วส่งมาที่  circuitshops@hotmail.com

 แล้วจะมีคนตอบ email แจ้งราคาพร้อมค่าจัดส่งไปให้ครับ 


ชื่อ : รีเลย์ 3V 5ขา
ชนิด : รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
ราคา : 20.00 บาท         

ชื่อ : รีเลย์ 5V 5ขา
ชนิด : รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
ราคา : 20.00 บาท         

ชื่อ : รีเลย์ 6V 5ขา
ชนิด : รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
ราคา : 20.00 บาท         

ชื่อ : รีเลย์ 9V 5ขา
ชนิด : รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
ราคา : 20.00 บาท         

ชื่อ : รีเลย์ 12V 5ขา
ชนิด : รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
ราคา : 20.00 บาท         

ชื่อ : รีเลย์ 24V 5 ขา
ชนิด : รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
ราคา : 15.00 บาท         

ชื่อ :  รีเลย์ 5V 8 ขา
ชนิด : รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
ราคา : 30.00 บาท         


ชื่อ : รีเลย์ 5V 8 ขา
ชนิด : รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
ราคา : 30.00 บาท         


ชื่อ : รีเลย์ 6V 8 ขา
ชนิด : รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
ราคา : 30.00 บาท         


ชื่อ : รีเลย์ 9V 8 ขา
ชนิด : รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
ราคา : 30.00 บาท         

ชื่อ : รีเลย์ 12V8 ขา
ชนิด : รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
ราคา : 30.00 บาท         

  

                  Relay power  12VDC (10A)  เทียบกับ LY2  แบบ 2 Contact  55 บาท

                  Relay power  12VDC (10A)  เทียบกับ LY2  แบบ 4 Contact  65 บาท

                  Relay power  24VDC (10A)  เทียบกับ LY2  แบบ 2 Contact  55 บาท

                  Relay power  24VDC (10A)  เทียบกับ LY2  แบบ 4 Contact  70 บาท

              Socket Relay Power  แบบ 2 Contact     45 บาท

              Socket Relay Power  แบบ 4 Contact     50 บาทview