สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Pin Header/Box Header

Pin Header/Box Header

 

ชื่อ : PHT 2.54 ขางอ 40P
ชนิด :
ราคา : 12.00 บาท         

 

ชื่อ : PHT 2.54 ขาตรง 80P (40x2)  สองชั้น 
ชนิด :

ราคา : 13.00 บาท        

ชื่อ : PHT 2.54 ขาตรง 80P (40)  แบบชั้นเดียว

ราคา : 9 บาท 

ชื่อ : PHT 2.54 ขางอ 80P (40x2)
ชนิด :
ราคา : 18.00 บาท         

ชื่อ : BOX-SCP08 ( 8ขา) ตัวผู้
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ลง PCB มีแถบล็อก แถวคู่ 8P
ราคา : 12.00 บาท         

 

ชื่อ : BOX-SCP10 ( 10ขา) ตัวผู้
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ลง PCB มีแถบล็อก แถวคู่ 10P
ราคา : 7.00 บาท         

 

ชื่อ : BOX-SCP14 ( 14ขา) ตัวผู้
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ลง PCB มีแถบล็อก แถวคู่ 14P
ราคา : 10 บาท         

 

ชื่อ : BOX-SCP16 ( 16ขา) ตัวผู้
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ลง PCB มีแถบล็อก แถวคู่ 16P
ราคา : 12.50 บาท         

 

ชื่อ : BOX-SCP20 ( 20ขา) ตัวผู้
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ลง PCB มีแถบล็อก แถวคู่ 20P
ราคา : 13.00 บาท         

 

ชื่อ : BOX-SC08 เข้าสายแพ ( 8P)
ชนิด : IDC คอนเน็กเตอร์ ชนิดเข้าสายแพร ใช้กับ SCP
ราคา : 15.00 บาท         

 

ชื่อ : BOX-SC10 เข้าสายแพ ( 10P)
ชนิด : IDC คอนเน็กเตอร์ ชนิดเข้าสายแพร ใช้กับ SCP
ราคา : 7.50 บาท         

 

ชื่อ : BOX-SC14 เข้าสายแพ ( 14P)
ชนิด : IDC คอนเน็กเตอร์ ชนิดเข้าสายแพร ใช้กับ SCP
ราคา : 10.00 บาท         

 

ชื่อ : BOX-SC16 เข้าสายแพ ( 16P)
ชนิด : IDC คอนเน็กเตอร์ ชนิดเข้าสายแพร ใช้กับ SCP
ราคา : 12 บาท         

 

ชื่อ : BOX-SC20 เข้าสายแพ ( 20P)
ชนิด : IDC คอนเน็กเตอร์ ชนิดเข้าสายแพร ใช้กับ SCP
ราคา : 13.00 บาท         

 

ชื่อ : FPH_S02 (2pin) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวเดี่ยว 2P
ราคา : 3.50 บาท         

 

ชื่อ : FPH_S04 (4pin) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวเดี่ยว 4P
ราคา : 4.50 บาท         

 

ชื่อ : FPH_S05 (5pin) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวเดี่ยว 5P
ราคา : 8.00 บาท         

 

ชื่อ : FPH_S07 (7pin) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวเดี่ยว 7P
ราคา : 7.25 บาท         

 

ชื่อ : FPH_S08 (8pin) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวเดี่ยว 8P
ราคา : 7.25 บาท         

 

ชื่อ : FPH_S10 (10pin) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวเดี่ยว 10P
ราคา : 8.00 บาท         

 

ชื่อ : FPH_S12 (12pin) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวเดี่ยว 12P
ราคา : 9.25 บาท         

 

ชื่อ : FPH_S14 (14pin)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวเดี่ยว 14P
ราคา : 10.00 บาท         

 

ชื่อ : FPH_S10 (10pin) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวเดี่ยว 10P
ราคา : 11.00 บาท         

 

ชื่อ : FPH_S20 (40pin) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวเดี่ยว 40P
ราคา : 13.50 บาท         

 

ชื่อ : FPH_D04 (2x2P) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวคู่ 2x2P
ราคา : 5.75 บาท         

 

ชื่อ : FPH_D06 (2x3P) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวคู่ 2x3P
ราคา : 8.00 บาท         

 

ชื่อ : FPH_D08 (2x4P) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวคู่ 2x4P
ราคา : 8.75 บาท         

 

ชื่อ : FPH_D14 (2x7P) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวคู่ 2x7P
ราคา : 9.00 บาท         

 

ชื่อ : FPH_D16 (2x8P) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวคู่ 2x8P
ราคา : 10.50 บาท         

 

ชื่อ : FPH_D30 (2x15P) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวคู่ 2x15P
ราคา : 14.50 บาท         

 


ชื่อ : FPH_D40 (2x40P) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวคู่ 2x40P
ราคา : 18.00 บาท         

 

ชื่อ : จั้มเปอร์ / jumper
ชนิด : จั้มเปอร์สำหรับ คอนเน็กเตอร์ ระยะห่างขา 2.54mm
ราคา : 1.5 บาท         

 

ชื่อ : FPH_D10 (2x5P) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวคู่ 2x5
ราคา : 15.00 บาท         

 

ชื่อ : FPH_D26 (2x13P) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวคู่ 2x13P
ราคา : 12.00 บาท         

 

ชื่อ : FPH_D20 (2x10P) ตัวเมีย
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ แถวคู่ 2x10P
ราคา : 15.00 บาท         

view