สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Wafer และ Housing 2.54

ชื่อ : 254M_ST02 ตัวผู้ ขาตรง (2P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 2P
ราคา : 1.25 บาท         

ชื่อ : 254M_ST03 ตัวผู้ ขาตรง (3P)
ชนิด :
ราคา : 1.50 บาท         

ชื่อ : 254M_ST04 ตัวผู้ ขาตรง (4P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 4P
ราคา : 2.00 บาท         

ชื่อ : 254M_ST05 ตัวผู้ ขาตรง (5P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 5P
ราคา : 2.25 บาท         

ชื่อ : 254M_ST06 ตัวผู้ ขาตรง (6P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 6P
ราคา : 3.00 บาท         

ชื่อ : 254M_ST07 ตัวผู้ ขาตรง (7P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 7P
ราคา : 3.25 บาท         

ชื่อ : 254M_ST08 ตัวผู้ ขาตรง (8P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 8P
ราคา : 4.00 บาท         

ชื่อ : 254M_ST09 ตัวผู้ ขาตรง (9P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 9P
ราคา : 4.50 บาท         

ชื่อ : 254M_ST010 ตัวผู้ ขาตรง (10P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 10P
ราคา : 4.75 บาท         

ชื่อ : 254M_ST012 ตัวผู้ ขาตรง(12P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 12P
ราคา : 5.00 บาท         

ชื่อ : 254M_RT02 ตัวผู้ ขางอ (2P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 2P
ราคา : 1.25 บาท         

ชื่อ : 254M_RT03 ตัวผู้ ขางอ (3P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 3P
ราคา : 1.50 บาท         

ชื่อ : 254M_RT04 ตัวผู้ ขางอ (4P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 4P
ราคา : 2.00 บาท         

ชื่อ : 254M_RT06 ตัวผู้ ขางอ (6P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 6P
ราคา : 3.00 บาท         

ชื่อ : 254M_RT08 ตัวผู้ ขางอ (8P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 8P
ราคา : 4.00 บาท         

ชื่อ : 254M_RT010 ตัวผู้ ขางอ (10P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 10P
ราคา : 4.75 บาท         

ชื่อ : 254B_02 ตัวเมีย (2P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 2P
ราคา : 0.75 บาท         

ชื่อ : 254B_03 ตัวเมีย (3P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 3P
ราคา : 0.75 บาท         

ชื่อ : 254B_04 ตัวเมีย (4P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 4P
ราคา : 1.25 บาท         

ชื่อ : 254B_05 ตัวเมีย (5P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 5P
ราคา : 1.50 บาท         

ชื่อ : 254B_06 ตัวเมีย (6P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 6P
ราคา : 1.50 บาท         

ชื่อ : 254B_07 ตัวเมีย (7P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 7P
ราคา : 2.00 บาท         

ชื่อ : 254B_08 ตัวเมีย (8P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 8P
ราคา : 2.00 บาท         

ชื่อ : 254B_09 ตัวเมีย (9P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 9P
ราคา : 2.25 บาท         

ชื่อ : 254B_010 ตัวเมีย (10P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 10P
ราคา : 2.25 บาท         

ชื่อ : 254B_012 ตัวเมีย (12P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 12P
ราคา : 3.00 บาท         

ชื่อ : ใส้รุ่น 254 (1 ใส้)
ชนิด : ใส้สำหรับคอนเน็กเตอร์ สำหรับรุ่น 254
ราคา : 0.60 บาท         
view