สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Terminal Block + Green Terminal

Terminal Block + Green Terminal
ชื่อ : DT-25-B01W-02 (10A 300V) ระยะขา PINห่างกัน7.62 mm
ชนิด : Barrier terminal block
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : DT-25-B01W-03 (10A 300V)ระยะขา PINห่างกัน7.62 mm
ชนิด : Barrier terminal block
ราคา : 20.00 บาท         

ชื่อ : DT-25-B01W-04 (10A 300V)ระยะขา PINห่างกัน7.62 mm
ชนิด : Barrier terminal block
ราคา : 25.00 บาท         

ชื่อ : DT-25-B01W-06 (10A 300V)ระยะขา PINห่างกัน7.62 mm
ชนิด : Barrier terminal block
ราคา : 32.00 บาท         

ชื่อ : DT-25-B01W-08 (10A 300V)ระยะขา PINห่างกัน7.62 mm
ชนิด : Barrier terminal block
ราคา : 42.00 บาท         

ชื่อ : DT-25-B01W-010 (10A 300V)ระยะขา PINห่างกัน7.62 mm
ชนิด : Barrier terminal block
ราคา : 47.00 บาท         

ชื่อ : DT-55-B01W-02 (25A 300V)  ระยะขา PIN ห่างกัน 10 mm
ชนิด : Barrier terminal block
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : DT-55-B01W-03 (25A 300V)ระยะขา PIN ห่างกัน 10 mm
ชนิด : Barrier terminal block
ราคา : 21.00 บาท         

ชื่อ : DT-55-B01W-04 (25A 300V)ระยะขา PIN ห่างกัน 10 mm
ชนิด : Barrier terminal block
ราคา : 25.00 บาท         

ชื่อ : DT-55-B01W-06 (25A 300V)ระยะขา PIN ห่างกัน 10 mm
ชนิด : Barrier terminal block
ราคา : 35.00 บาท         

ชื่อ : DT-55-B01W-08 (25A 300V)ระยะขา PIN ห่างกัน 10 mm
ชนิด : Barrier terminal block
ราคา : 45.00 บาท         

ชื่อ : DT-55-B01W-10 (25A 300V)ระยะขา PIN ห่างกัน 10 mm
ชนิด : Barrier terminal block
ราคา : 50.00 บาท         

ชื่อ : DT-55-B01W-16 (25A 300V)ระยะขา PIN ห่างกัน 10 mm
ชนิด : Barrier terminal block
ราคา : 75.00 บาท         

ชื่อ : DT-55-B01W-20 (25A 300V)ระยะขา PIN ห่างกัน 10 mm
ชนิด : Barrier terminal block
ราคา : 64.00 บาท         


ชื่อ : DT-126VP-2P (300V 8A)
ชนิด : Terminal Block
ราคา : 5.00 บาท         


ชื่อ : DT-126VP-3P (300V 8A)
ชนิด : Terminal Block
ราคา : 6.00 บาท         

ชื่อ : Screw terminal block  BIG  2 PIN
ชนิด :
ราคา : 6 บาท     ชื่อ : Screw terminal block  BIG  3 PIN
ชนิด :
ราคา : 12.50 บาท    ชื่อ : 5EHDRC-2P
ชนิด :  มาเป็นชุดทั้งตัวผู้และตัวเมีย

ราคา : 16 บาท   


ชื่อ :  5EHDRC-3P
ชนิด : มาเป็นชุดทั้งตัวผู้และตัวเมีย
ราคา : 18 บาท     view