สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Crystals X-TAL

Crystals X-TAL

หมวด X-tal

สั่งสินค้าสามารถพิมพ์ใน email ว่าต้องการอย่างละกี่ชิ้นชื่อสินค้าอะไรบ้างแล้ว

ส่งมาที่  circuitshops@hotmail.com

 แล้วจะมีคนตอบ email แจ้งราคาพร้อมค่าจัดส่งไปให้ครับ 

.

ชื่อ : X-TAL 32.768KHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 8.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 3.579545 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 3.6864 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 4 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         


ชื่อ : X-TAL 4.8 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 4.9152 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 11.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 6 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 11.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 7.3728 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 8 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 11.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 9.216 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 11.0592 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 12.288 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 13.56 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 11.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 16 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 16.384 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 18.432 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 22.1184 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 24 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 25 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 30 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         

ชื่อ : X-TAL 36.864 MHz
ชนิด : Crystals
ราคา : 12.00 บาท         
view