สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ไบดิ้งโพส์ต / ปลั๊กเสียบไบดิ้งโพส์ต

ไบดิ้งโพส์ต / ปลั๊กเสียบไบดิ้งโพส์ต
 Binding Post / Banana / Antenna :
  (ไบดิ้งโพส์ต / ปลั๊กเสียบไบดิ้งโพส์ต / ปลั๊กอากาศ)

Binding Post (ไบดิ้งโพส์ต)

03-17-0001

ไบดิ้งโพส์ต เล็ก

03-17-0002

ไบดิ้งโพส์ต ใหญ่

03-17-0003

ไบดิ้งโพส์ต เยอรมัน
(ดำ,แดง, เหลือง, เขียว)

03-17-0004

ไบดิ้งโพส์ต ไนล่อน
(ดำ,แดง)

03-17-0006

ไบดิ้งโพส์ต NT สีทอง

PB544

ไบดิ้งโพส์ต Ø 12 mm
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เขียว,เหลือง)

PB546

ไบดิ้งโพส์ต Ø 15 mm
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เขียว,เหลือง)

PB547
ไบดิ้งโพส์ต
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เขียว,เหลือง)
PB548
ไบดิ้งโพส์ต
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เขียว,เหลือง)

Banana (ปลั๊กเสียบไบดิ้งโพส์ต)

PX21

ปลั๊ก Banana ท้ายใหญ่
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

PX21-1

ปลั๊ก Banana ท้ายใหญ่
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

PX22

ปลั๊ก Banana แบบขันน็อต
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

PX22-1

ปลั๊ก Banana แบบขันน็อต
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

PX515A

ปลั๊ก Banana
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

 

Antenna (ปลั๊กอากาศ)

PAU25L

ปลั๊กอากาศรถยนต์ เปลือย

03-05-0001

ปลั๊กอากาศเหล็ก เปลือย

03-05-0002

ปลั๊กอากาศยาง เยอรมัน
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

03-05-0003

ปลั๊กอากาศยาง เยอรมันเหลี่ยม
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

03-05-0004

ปลั๊กอากาศ TV ธรรมดา
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

03-05-0005

ปลั๊กอากาศ รุ่นใหม่

03-08-0000

ปลั๊กอากาศ Banana ธรรมดา
(ดำ,แดง)

03-08-0003

ปลั๊กทดลองวงจร

03-14-0100

แจ็คอากาศ พลาสติก
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

03-14-0101

แจ็คอากาศเหล็ก
(ดำ,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว)

03-14-0102

แจ็คอากาศ เยอรมัน ตัวเล็ก
(ดำ,แดง)

03-14-0103

แจ็คอากาศเหล็ก เปลือย

view