สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตัวต้านทาน วอลุ่ม (VR)

ตัวต้านทาน วอลุ่ม (VR)

 

                         ตัวต้านทาน วอลุ่ม (VR)

ชื่อ : VR 50E B
ชนิด : วอลุ่มแกนสั้น 500E ชนิด B
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : VR 5KB
ชนิด : วอลุ่มแกนสั้น ชนิด B
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : VR 500KA
ชนิด : วอลุ่มแกนสั้น 500K ชนิด A
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : VR 1KB
ชนิด : วอลุ่มแกนสั้น ชนิด B
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : VR 2KB
ชนิด : วอลุ่มแกนสั้น ชนิด B
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : VR 10KB
ชนิด : วอลุ่มแกนสั้น ชนิด B
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : VR 20KB
ชนิด : วอลุ่มแกนสั้น ชนิด B
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : VR 50KB
ชนิด : วอลุ่มแกนสั้น ชนิด B
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : VR 100KB
ชนิด : วอลุ่มแกนสั้น ชนิด B
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : VR 250KB
ชนิด : วอลุ่มแกนสั้น ชนิด B
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : VR 10K A
ชนิด : วอลุ่มแกนสั้น ชนิด A
ราคา : 16.00 บาท         

ชื่อ : VR 1M B
ชนิด : วอลุ่มแกนสั้น ชนิด B
ราคา : 13.00 บาท         

ชื่อ : VR 100K A
ชนิด : วอลุ่มแกนสั้น ชนิด A
ราคา : 16.00 บาท         
view