สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ซีเนอร์ไดโอด 1/2W

ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
                         ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ชื่อ : 1N5221 zd 1/2W 2.4V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5223 zd 1/2W 2.7V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5225 zd 1/2W 3V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5226 zd 1/2W 3.3V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5227 zd 1/2W 3.6V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5228 zd 1/2W 3.9V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5229 zd 1/2W 4.3V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5230 zd 1/2W 4.7V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5231 zd 1/2W 5.1V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5232 zd 1/2W 5.6V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5233 zd 1/2W 6V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5234 zd 1/2W 6.2V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5235 zd 1/2W 6.8V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5236 zd 1/2W 7.5V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5237 zd 1/2W 8.2V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5238 zd 1/2W 8.7V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5239 zd 1/2W 9.1V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5240 zd 1/2W 10V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5241 zd 1/2W 11V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5242 zd 1/2W 12V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5243 zd 1/2W 13V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5244 zd 1/2W 14V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5245 zd 1/2W 15V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5246 zd 1/2W 16V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5247 zd 1/2W 17V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5248 zd 1/2W 18V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5250 zd 1/2W 20V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5252 zd 1/2W 24V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5253 zd 1/2W 25V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5254 zd 1/2W 27V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |

ชื่อ : 1N5256 zd 1/2W 30V
ชนิด : ซีเนอร์ไดโอด 1/2W
ราคา : 2.00 บาท         |
view