สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เสารองปริ้น โลหะ+พลาสติก

เสารองปริ้น โลหะ+พลาสติก

หมวดเสารองปริ้น โลหะ+พลาสติก

.

สั่งสินค้าสามารถพิมพ์ใน email ว่าต้องการอย่างละกี่ชิ้นชื่อสินค้าอะไรบ้าง

แล้วส่งมาที่  circuitshops@hotmail.com

 แล้วจะมีคนตอบ email แจ้งราคาพร้อมค่าจัดส่งไปให้ครับ 

 

ชื่อ : เสารอง พีซีบี กลมพลาสติก 8  มม
ชนิด :
ราคา : 1.00 บาท      

ซื้อยกถุง 100 ตัว  ราคาถุงละ 55 บาท   

ชื่อ :   เสารอง พีซีบี กลมพลาสติก 17  มม
ชนิด :
ราคา : 2.00 บาท      

ซื้อยกถุง 100 ตัว  ราคาถุงละ 120 บาท   

ชื่อ : เสารอง พีซีบี กลม 10  มม
ชนิด :
ราคา : 4.50 บาท      


ชื่อ :  เสารอง พีซีบี กลม 12  มม
ชนิด :
ราคา : 4.50 บาท      


ชื่อ : เสารอง พีซีบี กลม 15  มม
ชนิด :
ราคา : 5.50 บาท      


ชื่อ :  เสารอง พีซีบี กลม 20  มม
ชนิด :
ราคา : 5.50 บาท    


ชื่อ :  เสารอง พีซีบี กลม 25  มม
ชนิด :
ราคา : 6.00 บาท      


**************************************************************

ชื่อ : เสารอง พีซีบี เหลี่ยมผู้/เมีย 8 มม
ชนิด :
ราคา : 5.00 บาท     


ชื่อ : เสารอง พีซีบี เหลี่ยมผู้/เมีย 10 มม
ชนิด :
ราคา : 5.50 บาท      


ชื่อ : เสารอง พีซีบี เหลี่ยมผู้/เมีย 12 มม
ชนิด :
ราคา : 5 บาท      


ชื่อ : เสารอง พีซีบี เหลี่ยมผู้/เมีย 15 มม
ชนิด :
ราคา : 5.50 บาท      ชื่อ :   เสารอง พีซีบี เหลี่ยมผู้/เมีย 18 มม
ชนิด :
ราคา : 6.50 บาท      ชื่อ : เสารอง พีซีบี เหลี่ยมผู้/เมีย 20 มม
ชนิด :
ราคา : 6.50 บาท      ชื่อ :   เสารอง พีซีบี เหลี่ยมผู้/เมีย 22 มม
ชนิด :
ราคา : 6.50 บาท     ชื่อ :  เสารอง พีซีบี เหลี่ยมผู้/เมีย 25 มม
ชนิด :
ราคา : 6.50 บาท    


**************************************************************

ชื่อ :  เสารอง พีซีบี เหลี่ยม 8 มม
ชนิด :
ราคา : 4.00 บาท     ชื่อ :  เสารอง พีซีบี เหลี่ยม 10 มม
ชนิด :
ราคา : 4.50 บาท    ชื่อ :  เสารอง พีซีบี เหลี่ยม 12 มม
ชนิด :
ราคา : 5.00 บาท     ชื่อ :  เสารอง พีซีบี เหลี่ยม 15 มม
ชนิด :
ราคา : 5.50 บาท      ชื่อ :  เสารอง พีซีบี เหลี่ยม 18 มม
ชนิด :
ราคา : 5.50 บาท      

ชื่อ : เสารอง พีซีบี เหลี่ยม 20 มม
ชนิด :
ราคา : 6.00 บาท      ชื่อ :  เสารอง พีซีบี เหลี่ยม 25 มม
ชนิด :
ราคา : 6.50 บาท     ชื่อ :  เสารอง พีซีบี เหลี่ยม 30 มม
ชนิด :
ราคา : 6.50 บาท      ชื่อ :   เสารอง พีซีบี เหลี่ยม 35 มม
ชนิด :
ราคา : 7.50 บาท     

view