สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เบอร์ Microcontroller ที่มีจำหน่าย


MCS-51

AT89C51-24PC
AT89C51RC-24PU
AT89C52-24PI
AT89C2051-24PU
AT89C55WD-24PU
AT89C4051-24PU

AT89LP4052-20PU

AT89S51-24PU
AT89S8253-24PI
AT89S8253-24PU
AT89S52-24PU

P89V51RD2FN

AVR

ATMEGA8L-8PU
ATMEGA48V-10PU
ATMEGA16A-PU
ATMEGA32A-PU
ATMEGA88PA-PU
ATMEGA162-16PU
ATMEGA168V-10PU
ATMEGA8535L-8PU

PIC16FXXX

PIC16F628-20/P
PIC16F84A-04/P
PIC16F872-I/SP
PIC16F876-20/SP
PIC16F877-20/P
PIC16F876-20/SP
PIC16F72-I/SP 
PIC16F876A-I/SP
PIC16F874A-I/P
PIC16F873A-I/SP
PIC16F630-I/P
PIC16F676-I/P
PIC16F818-I/P
PIC16F819-I/P
PIC16F628A-I/P
PIC16F627A-I/P
PIC16F648A-I/P
PIC16F737-I/SP
PIC16F747-I/P
PIC16F777-I/P
PIC16F873-20/SP
PIC16F716-I/P
PIC16F688-I/P
PIC16F685-I/P
PIC16F887-I/P
PIC16F883-I/SP
PIC16F1826-I/P

 

PIC18FXXX

PIC18F258-I/SP
PIC18F458-I/P
PIC18F1220-I/P
PIC18F1320-I/P
PIC18F452-I/P
PIC18F2431-I/SP
PIC18F4431-I/P
PIC18F2680-I/SP
PIC18F4550-I/P
PIC18F2331-I/SP
PIC18F2455-I/SP
PIC18F2525-I/SP
PIC18F2550-I/SP
PIC18F252-I/SP
PIC18F24J10-I/SP
PIC18F2620-I/SP
PIC18F45K20-I/P
PIC18F4520-I/P

DSPIC30FXXX

 

DSPIC30F4011-20I/P
DSPIC30F2010-20I/SP  
DSPIC30F1010-30I/SP 
DSPIC30F4011-30I/P   

DSPIC24FXXX  

PIC24FJ48GA002-I/SP
PIC24HJ12GP201-I/P
PIC24HJ12GP202-I/SP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

view