สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แผ่น PCB

แผ่น PCB
ชื่อ : แผ่นปริ้น (PCB) ธรรมดาหน้าเดียว 6x6 นิ้ว (F)
ชนิด : แผ่นปริ้น (PCB)
ราคา : 39.00 บาท     

ชื่อ : แผ่นปริ้น (PCB) อีฟอกซี่ หน้าเดียว 6x6 นิ้ว (E)
ชนิด : แผ่นปริ้น (PCB)
ราคา : 65.00 บาท     

ชื่อ : แผ่นปริ้น (PCB) ธรรมดาหน้าเดียว 6x12 นิ้ว (F)
ชนิด : แผ่นปริ้น (PCB)
ราคา : 70.00 บาท    

ชื่อ : แผ่นปริ้น (PCB) อีฟอกซี่ หน้าเดียว 6x12 นิ้ว (E)
ชนิด : แผ่นปริ้น (PCB)
ราคา : 120.00 บาท     

ชื่อ : แผ่นปริ้น (PCB) ธรรมดาหน้าเดียว 12x12 นิ้ว (F)
ชนิด : แผ่นปริ้น (PCB)
ราคา : 120.00 บาท     

ชื่อ : แผ่นปริ้น (PCB) อีฟอกซี่ หน้าเดียว 12x12 นิ้ว (E)
ชนิด : แผ่นปริ้น (PCB)
ราคา : 220.00 บาท   
view