สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สายไฟ / สายวายแล็ป

สายไฟ / สายวายแล็ป

สั่งสินค้าสามารถพิมพ์ใน email ว่าต้องการอย่างละกี่ชิ้นชื่อสินค้าอะไรบ้าง

แล้วส่งมาที่  circuitshops@hotmail.com 

แล้วจะมีคนตอบ email แจ้งราคาพร้อมค่าจัดส่งไปให้ครับ    

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 24 สีดำ (100 ฟุต / 30 เมตร)
ชนิด : สายไฟเบอร์ 24
ราคา : 95.00 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 24 สีแดง (100 ฟุต / 30 เมตร)
ชนิด : สายไฟเบอร์ 24
ราคา : 95.00 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 24 สีเขียว (100 ฟุต / 30 เมตร)
ชนิด : สายไฟเบอร์ 24
ราคา : 95.00 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 24 สีน้ำเงิน (100 ฟุต / 30 เมตร)
ชนิด : สายไฟเบอร์ 24
ราคา : 95.00 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 24 สีดำ ( เมตร )
ชนิด : สายไฟเบอร์ 24
ราคา : 4.50 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 24 สีแดง ( เมตร )
ชนิด : สายไฟเบอร์ 24
ราคา : 4.50 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 24 สีเขียว ( เมตร )
ชนิด : สายไฟเบอร์ 24
ราคา : 4.50 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 24 สีน้ำเงิน ( เมตร )
ชนิด : สายไฟเบอร์ 24
ราคา : 4.50 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 26 สีดำ (100 ฟุต / 30 เมตร)
ชนิด : สายไฟเบอร์ 26
ราคา : 85.00 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 26 สีแดง (100 ฟุต / 30 เมตร)
ชนิด : สายไฟเบอร์ 26
ราคา : 85.00 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 26 สีส้ม (100 ฟุต / 30 เมตร)
ชนิด : สายไฟเบอร์ 26
ราคา : 85.00 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 26 สีขาว (100 ฟุต / 30 เมตร)
ชนิด : สายไฟเบอร์ 26
ราคา : 85.00 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 26 สีเขียว (100 ฟุต / 30 เมตร)
ชนิด : สายไฟเบอร์ 26
ราคา : 85.00 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 26 สีดำ ( เมตร)
ชนิด : สายไฟเบอร์ 26
ราคา : 4.25 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 26 สีแดง (เมตร)
ชนิด : สายไฟเบอร์ 26
ราคา : 4.25 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 26 สีส้ม ( เมตร)
ชนิด : สายไฟเบอร์ 26
ราคา : 4.25 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 26 สีขาว ( เมตร)
ชนิด : สายไฟเบอร์ 26
ราคา : 4.25 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 26 สีเขียว (เมตร)
ชนิด : สายไฟเบอร์ 26
ราคา : 4.25 บาท         

ชื่อ : สายวายแล็ป สีดำ (100 ฟุต / 30 เมตร)
ชนิด : สายวายแลป
ราคา : 195.00 บาท         

ชื่อ : สายวายแล็ป สีแดง (100 ฟุต / 30 เมตร)
ชนิด : สายวายแลป
ราคา : 195.00 บาท        

ชื่อ : สายวายแล็ป สีเหลือง (100 ฟุต / 30 เมตร)
ชนิด : สายวายแลป
ราคา : 195.00 บาท      

ชื่อ : สายวายแล็ป สีเขียว (100 ฟุต / 30 เมตร)
ชนิด : สายวายแลป
ราคา : 195.00 บาท       

ชื่อ : สายวายแล็ป สีน้ำเงิน (100 ฟุต / 30 เมตร)
ชนิด : สายวายแลป
ราคา : 195.00 บาท         

ชื่อ : สายวายแล็ป สีดำ ( เมตร )
ชนิด : สายวายแลป
ราคา : 6.00 บาท         

ชื่อ : สายวายแล็ป สีแดง ( เมตร )
ชนิด : สายวายแลป
ราคา : 6.00 บาท         

ชื่อ : สายวายแล็ป สีเหลือง ( เมตร )
ชนิด : สายวายแลป
ราคา : 6.00 บาท         

ชื่อ : สายวายแล็ป สีเขียว ( เมตร )
ชนิด : สายวายแลป
ราคา : 6.00 บาท         

ชื่อ : สายวายแล็ป สีน้ำเงิน ( เมตร )
ชนิด : สายวายแลป
ราคา : 6.00 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 22 สีเขียว สายแข็ง ( ม้วน )
ชนิด : สายไฟแข็งเบอร์ 22
ราคา : 170.00 บาท         

ชื่อ : สายไฟเบอร์ 22 สีเขียว สายแข็ง ( เมตร )
ชนิด : สายไฟแข็งเบอร์ 22
ราคา : 7.00 บาท

 

 ชื่อ :  สายวายแล็ป สีเหลือง  สีแดง สีเขียน สีเหลือง  สีส้ม  สีเทา สีดำ (1000 ฟุต / 300 เมตร)
 ชนิด :
 ราคา : 700 .00 บาท   ต่อม้วน 

 โปรดสอบถามทางร้านก่อนว่าเหลือสีอะไรบ้าง บางครั้งบางสีอาจจะหมด

ชื่อ : สายไฟไส้เงิน AWG 18
ชนิด : มี สีดำสีแดง สีน้ำเงิน สีขาว สีส้ม สีหลือง สีม้วง ตอนสั่งซื้อให้ระบุสีด้วยครับ
ราคา : 250 บาท    ราคาต่อม้วนชื่อ : สายไฟไส้เงิน AWG 22
ชนิด : มี สีดำสีแดง สีน้ำเงิน สีขาว สีส้ม สีหลือง สีม้วง  ตอนสั่งซื้อให้ระบุสีด้วยครับ
ราคา : 140 บาท      ราคาต่อม้วน

ชื่อ :  สายไฟไส้เงิน AWG 16
ชนิด : มี สีดำสีแดง สีน้ำเงิน สีขาว สีส้ม สีหลือง สีม้วง  ตอนสั่งซื้อให้ระบุสีด้วยครับ
ราคา : 350 บาท     

สินค้าคงเหลือ : # สอบถาม #view