สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เสารองปริ้นไนล่อน

เสารองปริ้นไนล่อน
::  เสารองปริ้น  ::

No. H-6     ไนล่อน 6 mm
No. 
H-12    ไนล่อน 12 mm

No. CS-10    ไนล่อน 10 mm
No. 
CS-19    ไนล่อน 19 mm

No. RS-6     ไนล่อน 6 mm
No. 
RS-12    ไนล่อน 12 mm
No. 
RS-18    ไนล่อน 18 mm

No. CS-0406     ไนล่อน 6 mm
No. 
CS-0610     ไนล่อน 10 mm
No. 
CS-0813     ไนล่อน 13 mm
No. 
CS-1219    ไนล่อน 19 mm

No. TH10    โลหะเหลี่ยม  10 mm
No. 
TH15    โลหะเหลี่ยม  15 mm

No. TS-7     โลหะเหลี่ยมตัวผู้     7 mm
No. 
TS-15   โลหะเหลี่ยมตัวผู้  15 mm
No. 
TS-25   โลหะเหลี่ยมตัวผู้  25 mm

No. WC-SCN    Connector For D-Type

No. T-10           โลหะกลม  10 mm
No. 
T-12.5        โลหะกลม  12.5 mm (1/2 นิ้ว)
No. 
T-15           โลหะกลม  15 mm
No. 
T-20           โลหะกลม  20 mm
No. 
T-20           โลหะกลม  25 mm (1 นิ้ว)
view