สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ET-PIC STAMP 18F87K22 (ICSP)

 ET-PIC STAMP 18F87K22 (ICSP)

เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล PIC18F87K22 ของทาง บริษัท MICROCHIP แบบ 80PINTQFP
ตัวบอร์ดได้ออกแบบ I/O ของตัว MCU ไปยังขา CONNECTOR ในลักษณะแบบ DIP เพื่อให้ผู้ใช้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์
ใช้งาน หรือใช้ต่อทดลองกับ PROJECT BOARD ได้โดยง่าย พร้อมขั้วต่อ RS232 ที่ผ่าน LINE DRIVER แล้วให้อีก 2 ช่อง
รวมทั้งขั้วต่อไฟเลี้ยง +5V และในการ DOWNLOAD โปรแกรมเข้ามายังบอร์ดผ่านทางขั้วต่อ RJ11 โดยใช้เครื่องโปรแกรม
ET-PGM PIC USB PK3, PK3 PLUS ของทาง ETT หรือ PICKIT3 หรือ ICD3 ของทาง MICROCHIP

คุณสมบัติของ MCU 18F87K22

• MCU ทำงานในย่าน 1.8V-5.5VDC; 80 PIN TQFP
• ความถี่ในการทำงานสูงสุด 64 MHz
• FLASH PROGRAMMER 128 KBYTE; EEPROM 1024 BYTE; RAM 4 KBYTE
• มี I/O = 69 PIN, ADC 12 BIT 24 CH, I2C หรือ SPI = 2 CH
• มี UART = 2 CH, PWM = 7 CH (CCP) และ 3 CH (ECCP)
• มี TIMER 8 BIT = 6 TIMER และ TIMER 16 BIT = 5 TIMER

ราคา 820 บาท

   ดาวน์โหลด
 
            1. คู่มือ
            2. Catalog
            3. Manual
view