สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Arduino กับ I2C LCD Displays Interface

  Arduino กับ  I2C LCD Displays  Interface

   Arduino with  I2C LCD Displays  Interface


เบื่อไหม ? กับการต่อ LCD ที่ใช้สายต่อหลายขาทำให้ เปลืองขาของ microcontroller 

ดังนั้น วันนี้เราเเสดงบทความสั้นๆ เข้าใจง่ายกับ I2C LCD ใช้เพียงแค่ 2 ขาไม่รวม VCC GND ก็สามารถเขียนออก LCD ได้แล้วครับ

สินค้าที่เกียวข้อง

http://www.circuitshops.com/articles/42102354/I2C-Serial-Interface-LCD.html

ในที่นี้เราจะใช้ 

ตัวแปลงจาก I2C serial to 8 bit parallel ต่อกับ LCD ช่วยลดจำนวนสายของ LCDให้เหลือแค่ 4 เส้น  VCC  GND  SCL SDA

 ใช้ได้ทั้ง LCD 16x2  16x1  20x2  20x4  16x20 และขนาดอื่นๆ 


ภาพตัวอย่าง module I2C เมื่อต่อเข้าด้านหลัง lCD มี VR สำหรับปรับความสว่างของหน้าจอด้วยครับต่อมาให้ไป load library     *** หมายเหตุ library arduino จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ก่อน version 0022  และ หลัง version  1.0 ขึ้นไป 

LCD API 1.0 by Dale Wentz

https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library

หรือ จะหา load ได้ทั่วไปครับ

LiquidCrystal_I2C Library

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);   

void setup()
{
  lcd.init();                       
  lcd.backlight();                 

  lcd.print("Hello, world!");     
  lcd.setCursor(0, 1);      
  lcd.print("zelectro.com.ua");    
}

void loop()
{
}


 code สั้นมาครับ  compile แล้ว code ต้องไม่ error นะครับ  เพียงเท่านี้ก็สามารถเขียนออก LCD ได้แล้วใช้เพียงแค่สาย 4 เส้นครับ


view