สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รับทำโปรเจค Microcontroller รับเขียน โปรแกรม Python ,JAVA

 รับทำโปรเจค Microcontroller รับเขียน โปรแกรม Python ,JAVA

 รับทำโปรเจค รับทำโปรเจคทั่วไป  ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  MCS51 , PIC , AVR , ARM  ราคาเริ่มต้นที่ 1000 บาท

 รับเขียนโปรแกรม Python งานโรปรแกรม interface , arduino 

 รับเขียนโปรแกรม ออกแบบระบบ Raspberry Pi  , Robot ROS1 Ros2 , OpenCV

 เขียนโรปแกรม OpenCV  ROS สำหรับ Robot ต่างๆ  โปรเจ็คต่ามสั่งตามไอเดียลูกค้า

 ติดต่อ ทำโปรเจค 088-9192773


 รับเขียนโปรแกรมบน Android  ติดต่อ Microcontroller 

 รับออกแบบ PCB

 -ออกแบบวงจรที่ใช้ ไมโครคอนโทรเลอร์

 -แสดงผลDiplay 7 Segment, Dotmetric แสดงผลขนาดเล็ก ถึง ใหญ่ เช่น นาฬิกาด้วย DS1307 ,วัดความชื้นและอุณหภูมิ วัดความเอียง วัดความเร่ง วัดความเร็ว

 -วัดระยะทางด้วย untrasonicหรือInfared, เครื่องวัดอุณหภูมิด้วย DS1820,ชั่งน้ำหนัก( โหลดเซล ) และLCD 2x16  4x16  2x20  4x20  Dotmatic(ไฟวิ่ง)  จอTouch screen  การแสดง

 -ชุดคอนโทรมอเตอร์ DC Motor ,Steping Moter,Servo Moter, Blushless dc Motor อินดักชั่นมอเตอร์(มอเตอร์เหนียวนำ) 

 -ระบบควบคุมระยะไกลหรือระบบไร้สายต่างๆ

 -เครื่องควบคุมอุปกรณ์ด้วยรีโมตคอนโทรล


 -ระบบแสดงผลรับ Input จาก microcontroller แสดงผลบน internet


 - การสื่อสารส่งข้อมูลแบบ rs232, rs485
 - ควบคุมอุปกรณ์ผ่านคู่สายโทรศัพท์
 - ควบคุมอุปกรณ์หรือระบบแจ้งเตื่อนผ่าน SMS
 - การรับส่งข้อมูลไร้สายด้วยคลื่น RF


 -Inerface กับ keypad,barcode,magnatic card, RFID


 -เขียนควบคุมการอ่านค่าจาก sensor ต่างเช่น thermocouple, ds1820,sht15, sensor วัดระยะทาง


 -Datalogger,ระบบแสดงผล/ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
 -Interface กับหัวอ่าน Barcode ด้วย microcontroller
 -รับ เขียน Application บน computer ด้วยโปรแกรม Delphi 
 สำหรับทำระบบ Monitoringดู parameter ของอุปกรณ์,เครื่องจักร 
 หรือใช้ในการติดต่อกับเครื่องจักร,อุปกรณ์เครื่องมือวัด เพื่อประมวลผลข้อมูลเก็บลงdatabase หรือออกรายงาน หรือ ใน งานควบคุมต่างๆเช่นติดต่อกับ Hardware เช่นboard microcontroller หรือ ผ่าน rs232


-gpsบนโครงข่ายgsm 

-โมดูล RF รีโมทตัวส่ง-รับ 

- GSMSIM300 , GSMSIM900 GR64 ,ฯ

- GSM & GPS SIM508 ,ฯ

-TRW2.4G

- xbee,Zigbee

- Bluetooth

- LWM-433

- RFID

- SHT15,SHT11,DS18S20 , ฯ
 
- วัดอุณหภูมิ ความชื้น แสง แอลกอฮอล์  

- ชิพเสียง 

- ตรวจจับความเครื่อนไหว(MOTION SENSOR) 

- ตรวจจับความเครื่อนไหว(CAMERA SENSOR) 

- LPG SENSOR

- Gas Sensor

- SMOKE SENSOR

- CURRENT SENSOR

- Ultrasonic

- A/D,D/A 

- RTC 

- ระบบsensorต่างๆ
 
- แสดงผล,7segment,lcd,lcd graphic,led,ledRGB

- dotmatrixขนาดเล็กถึงใหญ่

- เครื่องเตือนภัยผ่านระบบโทรศัพท์ 

- ควบคุมระยะไกลผ่านระบบโทรศัพท์ 

- ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านสาย AC-Line 

- ควมคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคอมพิวเตอร์

- ควมคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอิเตอร์เน็ต

- โซล่าเซลล์ ระบบประหยัดพลังงาน

- การสื่อสารส่งข้อมูลแบบ rs232, rs485, rs422, I2C , ฯ

- การสื่อสารส่งข้อมูลแบบ SerialPort,USB Port,Parallel port 

- DC Motor ,StepingMoter,ServoMoter

-  Datalogger 

- Database , MYSQL , Access
 
-pcb,Schematic 

-MCUตระกูล MCS51,PIC,AVR,ARM อื่นๆ

-WindowsApplication , VB.NET,VB,VC++,VC#,VJ# ,interface hardware , ฯ

-WebApplication ,PHP ,ASP.Net  , ฯ

-ออกแบบวงจร ออกแบบ PCB , Proteus , Protel


-ทำทั้งโปรเจคเล็กๆ จนถึงใหญ่


-ทำแค่ชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น


  -Project เกี่ยวกับการควบคุมหุ่นยนต์ Motor Control

  -ควมคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคอมพิวเตอร์

  -ควมคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอิเตอร์เน็ต

  - RFID

  -TRW2.4G

  -รับส่งข้อมูลไร้สาย

view