สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

AD8232 Single Lead Double

AD8232 Single Lead Double

สั่งสินค้าสามารถพิมพ์ใน email ว่าต้องการอย่างละกี่ชิ้นชื่อสินค้าอะไรบ้างแล้ว

ส่งมาที่  circuitshops@hotmail.com  หรือ สั่งทาง LIND  ID circuitshops2

แล้วจะมีคนตอบ email แจ้งราคาพร้อมค่าจัดส่งไปให้ครับ 

AD8232 Single Lead Double Poles Pulse Heart Rate Monitor ECG

ราคา 450 บาท


Specifications:

- AD8232 Adopts Double Poles High-Pass Filter to Eliminate the Motion Artifacts and Electrode Half Cell Potential
- AD8232 Adopts an operational amplifier that is without using constraint to build a three pole low pass filter, eliminating extra noises
- Rated Temp Range : 0--------70degree
- Working Temp Range: -40-----85degree

1. The AD8232 Single Lead Heart Rate Monitor is a cost-effective board used to measure the electrical activity of the heart.
2. This electrical activity can be charted as an ECG or Electrocardiogram and output as an analog reading.
3. ECGs can be extremely noisy, the AD8232 Single Lead Heart Rate Monitor acts as an op amp to help obtain a clear signal from the PR and QT Intervals easily.
4. The AD8232 is an integrated signal conditioning block for ECG and other biopotential measurement applications.
5. It is designed to extract, amplify, and filter small biopotential signals in the presence of noisy conditions, such as those created by motion or remote electrode placement.
6. The AD8232 Heart Rate Monitor breaks out nine connections from the IC that you can solder pins, wires, or other connectors to.
7. SDN, LO+, LO-, OUTPUT, 3.3V, GND provide essential pins for operating this monitor with an Arduino or other development board.
8. Also provided on this board are RA (Right Arm), LA (Left Arm), and RL (Right Leg) pins to attach and use your own custom sensors.
9. Additionally, there is an LED indicator light that will pulsate to the rhythm of a heart beat.
10. Biomedical Sensor Pads and Sensor Cable are required to use the heart monitor and can be found in the Recommended Products section below.

Application:

- Fitness and Sports Heart Rate Monitoring
- Portable ECG
- Remote Health Monitor
- Game Peripheral Equipment
- Bioelectricity Signal Collection

Package included:

1 x AD8232 Monitor Kit

view